Provozní dokumenty knihovny


Provozní řád Ústřední knihovny FSS MU

Provozní řád
Ceník poplatků a placených služeb

Výpůjční služby

Registrační poplatek pro studenty / zaměstnance MU zdarma
Registrační poplatek pro externí uživatele na 1 rok 300 Kč
Prodloužení registrace pro externí uživatele na 1 rok 200 Kč
Upomínka za pozdní vrácení za knihu a den 5 Kč
Krátkodobé výpůjčky – upomínka za pozdní vrácení za knihu a každou hodinu 10 Kč

Meziknihovní služby (MVS a MMVS)

Výpůjčka knihy z českých knihoven poštovné
Tištěné kopie článků/kapitol z českých knihoven (za 1 A4) 2 Kč
Výpůjčka knihy z evropských knihoven (mimo Velkou Británii) 300 Kč
Výpůjčka knihy z Velké Británie a z mimoevropských knihoven 600 Kč
Tištěné kopie článků/kapitol ze zahraničních knihoven (za 1 článek) 100–200 Kč

Ceny kopírovacích a tiskových služeb

Papír – A4

Jednostranně

Oboustranně

     ČB

ČB–RECYKL

COLOR

ČB

ČB–RECYKL

COLOR

Kopírování

1,60 Kč

1,90 Kč

8,10 Kč

3,00 Kč

4,20 Kč

16,00 Kč

Tisk

1,50 Kč

1,80 Kč

8,00 Kč

2,80 Kč

3,50 Kč

15,80 Kč

Skenování

Zdarma


Roční zprávy o knihovně


Průvodce knihovnami MU

Průvodce

Historie knihovny

Jak šel čas

Knihovna v roce 2021

 • únor – zakoupen přístroj na obalování knih (CoLibri)
 • září – prohlídky knihovny v rámci orientačního týdne proběhly v online i offline podobě, knihovna ve spolupráci s AKVŠ pořádala seminář KAM 2021 (knihovnickou akademii pro manažery knihoven vysokých škol)
 • podzim – nové webové stránky (redakční systém Umbraco)
 • správa licencí Grammarly a Writefull pro FSS

Knihovna v roce 2020

 • březen – otevírací dobou a službami knihovna pružně reaguje na celosvětovou epidemiologickou situaci – navýšení online služeb a online podpory studentů při práci se zdroji
 • zvýšení zájmu o služby E-prezenčka a DDA (akvizice a nákup e-knihy na základě požadavku uživatele)
 • jaro – studovny uzavřeny, provoz knihovny omezen na výdej knih, převod ostatních služeb do online prostředí, vč. množství zkušebních přístupů
  srpen – část knihovny vč. výpůjčního pultu je naskenovaná do 3D virtuálního prostoru
 • září – prohlídky knihovny v rámci orientačního týdne proběhly online ve 3D virtuálním prostoru, zapojení do Online Prvákovin 2020
 • knihovna nově nabízí konzultace v oblasti Open Access

Knihovna v roce 2019

 • únor – z ankety Vzkazuji knihovně FSS, že… vyplynuly cenné zpětné vazby i návrhy na zlepšení služeb
 • březen – již podruhé proběhla Noc v knihovně pro děti zaměstnanců FSS
  duben – knihovna obdržela dar v podobě 100 knih od indického velvyslanectví
 • červen – knihovna ve spolupráci s AKVŠ pořádala seminář KAM 2019 (knihovnickou akademii pro manažery knihoven vysokých škol)
  září – inovace prohlídek knihovny v rámci orientačního týdne
 • prosinec – proběhl knižní bazárek VotočKnihu vol. 5
 • vysoká roční návštěvnost knihovny – 151 772

Knihovna v roce 2018

 • únor – výstava dokumentů a fotografií k výročí 20 let od založení fakulty
 • březen – proběhla akce Noc v knihovně pro děti zaměstnanců FSS
 • červen – knihovna ve spolupráci s AKVŠ pořádala seminář KAM 2018 (knihovnickou akademii pro manažery knihoven vysokých škol)
 • léto – zapojení do tzv. nábytkové výzvy MUNI4students – rekonstrukcí Oranžové studovny vznikl atypicky řešený open space prostor i nová seminární studovna, z výzvy byl rovněž financován obsáhlý nákup kolekcí e-zdrojů
 • podzim – zakoupen druhý knižní skener
 • prosinec – křest knihy Evropská unie autorů P. Fialy, M. Pitrové a O. Krutílka

Události v roce 2017

 • červen 2017 – nová služba pro akademiky (zpracování Příl. 5 a 6 dle Směr. 7/2017 pro zaměstnance FSS, kteří chtějí zahájit habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, zpracovávání bibliometrických analýz ke studiím proveditelnosti aj. projektům a konzultace při hledání odborných časopisů vhodných k publikování v databázích Scopus a WoS)
 • červen 2017 – pořádání 3. ročníku MU Staff Training Week (MUST WEEK 2017) pro knihovníky z evropských zemí
 • červenec 2017 – instalace Police dárců (symbolické poděkování jednotlivcům a organizacím, kteří knihovně věnovali knižní dar)
 • léto 2017 – přechod na nový systém zabezpečení a evidence knih, vysoutěžen systém RFID od firmy Arfido, systém dodán včetně SW, bezpečnostních bran a self-checku, volný fond opatřen čipy RFID, souběžně proběhla revize knih
 • říjen 2017 – zavedení nové služby DDA (akvizice a nákup elektronických knih)
 • prosinec 2017 – proběhl již tradiční bazar knih VotočKnihu

Události v roce 2016

 • srpen 2016 – vybudování nových seminárních studoven v suterénu, úpravy výpůjčního pultu a úprava relaxačních zón ve studovnách
 • září 2016 – od začátku semestru v provozu čtyři zcela nová multifunkční zařízení (pro kopírování, tisk a skenování)
 • prosinec 2016 – proběhl 2. ročník bazárku knih VotočKnihu
 • za rok 2016 rekordní dosah příspěvků na Facebooku knihovny – 649 765

Události v roce 2015

 • duben 2015 – organizace 1. ročníku akce VotočKnihu (bazar knih)
 • květen 2015 – prezentace a autogramiáda knihy Postlisabonské procesy v Evropské unii autorky M. Pitrové a kol.
 • srpen 2015 – pokládka koberců ve studovnách
 • říjen 2015 – vyšlo 1. číslo Newsletteru knihovny
 • listopad 2015 – prodloužena otevírací doba knihovny v PO–ČT od 9 do 21 hod.

Události v roce 2014

 • jaro–léto 2014 – úspěšné ukončení projektů INZA a SOVA21
 • červenec 2014 – vytopen depozit
 • srpen 2014 – pokládka koberců ve studovnách
 • říjen 2014 – zakoupen knižní skener
 • listopad – zaveden on-line rezervační systém seminární studovny

Události v roce 2013

 • únor 2013 – knihovna má vlastní účet na Facebooku
 • léto 2013 – vybudování nové seminární studovny, úpravy výpůjčního pultu a úprava relaxačních zón ve studovnách
 • léto 2013 – revize fondu
 • říjen 2013 – nový vzhled webových stránek

Události v roce 2012

 • červen 2012 – zahájení projektů INZA a SOVA21
 • září 2012 – inovace orientweeku
 • podzim 2012 – knihovna začala realizovat kreditované kurzy na katedrách v rámci projektů OPVK INZA a SOVA21

Události v roce 2011

 • únor 2011 – zapojili jsme se do fakultního projektu inovace studijních oborů (Strukturální fondy EU – OP VaVpI)
 • červen 2011 – organizovali jsme mezinárodní seminář Caslin 2011
 • červenec 2011 – přechod na novou verzi knihovního systému
 • září 2011 – zpřístupněno nové rozhraní pro katalog (propojení s webem knihovny)

Události v roce 2010

 • rok ve znamení úspor, minimální prostředky pro nákup knih
 • leden–prosinec 2010 – zapojení do projektu FRVŠ (e-prezenčka)
 • červen–prosinec 2010 – revize dlohodobých výpůjček
 • léto 2010 – dvakrát byl vytopen depozit a studovna U3V
 • listopad 2010 – organizačně jsme zajišťovali setkání Bibliotheca Academica 2010
 • v průběhu roku jsme vyjednali knižní dary v celkové ceně přes 400 000 Kč

Události v roce 2009

 • leden 2009 – zapojení do digitalizačního projektu VŠKP na MU
 • získali jsme ocenění Biblioweb – nejlepší knihovnický web 2009 (hlasování uživatelů)
 • léto 2009 – přechod na SUPO
 • léto 2009 – vytopení depozitu a studovny U3V
 • v rámci zkvalitňování služeb jsme pořídili box na vracení knih, který dostal jméno Helmut

Události v roce 2008

 • červen 2008 – ÚK FSS MU se podílela na pořádání semináře Caslin 2008
 • srpen 2008 – zapojení do projektu Výzkum informační gramotnosti
 • září 2008 – zveřejněna nová verze webových stránek

Události v roce 2007

 • leden 2007 – zapojení do digitalizačního projektu VŠKP na MU

Události v roce 2006

 • 20. 1. 2006 – přechod na novou verzi Alephu (verze 16)
 • květen 2006 – zahájení kurzů pro studenty U3V
 • 4. 9. 2006 – rozšířeno pokrytí Wi-Fi a přidány nové zásuvky do Žluté studovny
 • 25. 9. 2006 - informační hodiny pro studenty 1. ročníku v aule
 • listopad 2006 – pokračování kurzů pro studenty U3V
 • 5. 12. 2006 – zahájen provoz služby JaMM Journals na FSS

Události v roce 2005

 • duben 2005 – na stránkách knihovny byl zpřístupněn soubor vybraných statistických publikací vydaných ČSÚ
 • červenec 2005 – stěhování do nových prostor na Joštově 10
 • 19. 9. 2005 – oficiální otevření Fakulty sociálních studií MU na Joštově 10
 • 20. 9. 2005 – zahájen omezený provoz knihovny
 • 20. 9. 2005 – zveřejněna čtvrtá verze webových stránek knihovny
 • 20 .– 21. 9. 2005 – informační hodiny pro studenty 1. ročníku v aule
 • 26. 9. 2005 – zahájen plný provoz knihovny

Události v roce 2004

 • 1. 2. 2004 – změna ve vedení knihovny, Mgr. Jitku Manovou nahradila Mgr. Irena Šléglová
 • 9. 2. 2004 – spuštěna služba rozesílání upomínek na emaily uživatelů
 • 11. 6. 2004 – zahájen testovací provoz nového knihovního systému Aleph 500
 • prázdniny 2004 – přechod na nové signatury a nové členění fondu
 • září 2004 – zahájen provoz Alephu
 • prosinec 2004 – děkan Rabušic zakoupil knihovně první elektronické knihy (e-books)
 • ve volném výběru zpřístupněno 32 750 knihovních jednotek (k datu 31. 12. 2004)

Události v roce 2003

 • 3. 3. 2003 – zprovoznění aplikace Nové knihy
 • duben 2003 – zveřejněna třetí verze webových stránek knihovny (grafické úpravy, optimalizace služeb)
 • červen 2003 - spuštění aplikace Dlužníci (dlužníci knih a dlouhodobě nedostupné knihy)
 • 4. 6. – 13. 6. 2003 – videoprojekce o sociální politice v Evropské unii

Události v roce 2002

 • 18. 3. 2002 – zahájení provozu v nových prostorách v areálu FF na Arna Nováka 1
 • 14. 5. 2002 – slavnostní otevření knihovny v prostorách na FF
 • ve volném výběru zpřístupněno 21 225 knihovních jednotek (k 18. 3. 2002)
 • 11. 6. 2002 – zprovoznění druhé verze webových stránek

Události v roce 2001

 • celková revize knihovního fondu
 • zpřístupněno 19 150 knihovních jednotek (k 1. 9. 2001)
 • zprovoznění webových stránek knihovny

Události v roce 2000

 • schválení projektu ve fondu FRVŠ
 • vytvoření moderního informačního pracoviště poskytujícího komplexní informační služby
 • počet studijních míst ve dvou studovnách navýšen na 55
 • začalo budování databáze článků z odborných periodik
 • všem uživatelům poskytovány meziknihovní výpůjční služby
 • informační fond se rozrostl na 17 000 knihovních jednotek

Události v roce 1999

 • podán projekt do fondu FRVŠ na zpřístupnění informačního fondu a informačních zdrojů
 • zpřístupnění OPACu uživatelům ve studovně
 • zahájen zkušební provoz výpůjčního modulu
 • zpřístupněno 4 000 knihovních jednotek ve volném výběru
 • automatizovaný proces výpůjček a rezervací v plném provozu
 • pokračuje proces postupné rekatalogizace

Události v roce 1998

 • říjen 1998 – založení Ústřední knihovny FSS MU
 • začlenění do sítě knihoven pod siglou BOD 031
 • postupné stěhování vyčleněného fondu z FF MU do sídla fakulty na Gorkého 7
 • vybaveny dvě místnosti určené pro fakultní knihovnu
 • díky projektu MOLIN vybudováno základní technické zázemí knihovny
  začala rekatalogizace knih získaných z FF v knihovním systéme TinLib, v té době knihovna vlastní dva počítače
 • nainstalováno zabezpečovací zařízení na ochranu knihovního fondu
 • akademickým rokem 98/99 zahájen plný provoz knihovny a studovny se 34 studijními místy
 • zpracováván příručkový fond kateder

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info