Bez popisku

Identifikátory vědce

 

U odborných publikací se můžeme setkat s problémem identifikace autorů, tj. aby správné publikace byly přiřazeny správnému vědci, což je důležité pro:

 • hodnocení vědy a výzkumu,
 • získávání grantů (v poslední době např. doporučení GAČR),
 • splnění požadavku vydavatele při přijímání článku (např. Wiley, Sage).

Řešením je vytvořit si jedinečný trvalý identifikátor vědce (autora).

Jak na identifikátor

Autor identifikátory doposud založené nemá

 • Založte si profil ORCID.
 • Zřiďte si profil ResearcherID.
 • Dohledejte si ScopusID.
 • Propojte ORCID se Scopus Author ID a ResearcherID.
 • Podrobnější pokyny najdete v návodu.

Autor má již některý z identifikátorů založený

 • Pokud jsou profily neveřejné, zveřejněte je.
 • Propojte ORCID se Scopus Author ID a ResearcherID.
 • Zkontrolujte si správnost a úplnost dat.
 • Podrobnější pokyny najdete v návodu.
ORCID

ORCID – centrální registr spravuje nezisková organizace ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jako jediný identifikátor umožňuje propojení s RID i Scopus Author ID. Zřízení ORCID upravuje Pokyn MU. Tento identifikátor bude sloužit jako hlavní a obsahovat důležité publikace ze všech zdrojů.

ResearcherID (RID)

ResearcherID (RID) – je provázán s databází Web of Science (WoS). Autoři mohou po výběru svých publikací z WoS sledovat citační metriky a zároveň mít k dispozici recenze pro partnerské časopisy WoS.

Scopus Author ID

Scopus Author ID – automaticky vzniká při prvním indexovaném dokumentu v databázi Scopus. Autor si ho sám nevytváří.


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info