Citační ohlasy

Citační databáze sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty a další bibliometrické ukazatele. V ČR jsou pro hodnocení vědy a výzkumu (odborných článků publikovaných v časopisech, odborných knih a kapitol z nich a příspěvků v konferenčních sbornících) používany databáze Web of Science a Scopus.

Web of Science

Producentem databáze Web of Science (WoS) je společnost Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters, předtím ISI). Umožňuje sledování citovanosti vědeckých dokumentů. Obsahuje:

 • 65+ miliónu záznamů, více jak 1 miliarda citovaných referencí
 • Pravidelně aktualizované bibliografické údaje o článcích z více jak 18 000 předních světových odborných časopisů ze všech oblastí vědy

Databáze je rozdělena do 6 citačních rejstříků:

 • Science Citation Index Expanded – 1945 – současnost
 • Social Sciences Citation Index – 1977 – současnost
 • Arts & Humanities Citation Index – 1977 – současnost
 • Conference Proceedings Citation Index – Science – 1990 – současnost
 • Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities – 1990 – současnost
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – 2015 – současnost

S databází Web of Science je propojen identifikátor ResearcherID (systém pro správu publikací autora).

Journal Citation Reports (JCR)

Obsahuje seznam impaktovaných časopisů pro jednotlivé vědní obory, který je aktualizovaný 1× ročně. Můžete v něm vyhledávat podle názvu časopisů, oboru, vydavatele, země a časopisy vzájemně porovnávat.

Kvalita časopisů zahrnutých do databáze WoS je měřena tzv. impact factorem, který naleznete v databázi JCR (součást WoS, třetí odkaz zleva v horním menu).

Impact faktor (IF) = míra frekvence citací průměrného článku daného časopisu za dané časové období.

IF lze využít jako základ pro odhad prestiže odborných časopisů.

Scopus

Scopus je přímým konkurentem databáze Web of Science (WoS) v oblasti scientometrie (hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů), producentem je společnost Elsevier.

 • Téměř 60 milionů záznamů
 • 22 000 recenzovaných vědeckých časopisů ze všech vědních oblastí, cca 28 000 svazků knih
 • Oproti WoS větší zaměření na Evropu
 • Plné pokrytí dat garantuje od r. 1996
 • 10 % z pokrytí obsahu patří Elsevieru

Databáze Scopus používá indikátory:

 • SJR (SCImago Journal Rank) – hodnota indikátoru pro daný časopis (do hodnoty se promítá vědecký obor, kvalita a renomé časopisu)
 • SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) – měří kontextuální citační dopad na základě celkového počtu citací v jednotlivých vědních oborech)

V databázi Scopus rovněž naleznete tzv. h-index (highly cited index – index vysoké citovanosti):

 • 2006 – vyvinut prof. Hirschem z Kalifornské univerzity v San Diegu
 • Výpočet dopadu a kvantity vědecké výkonnosti jednotlivých badatelů
 • Výpočet – vědec má index h, pokud h-počet jeho publikací získaly každá alespoň h-počet citací, zatímco ostatní práce mají každá méně než h citací

Při vytváření záznamů ve Scopusu vzniká autorům tzv. Scopus Author ID


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info