Jak si půjčit

Knihu

Vyhledání knihy v knihovním katalogu

 • nejprve je nutné zjistit v knihovním katalogu, zda je požadovaná kniha k dispozici v knihovně FSS či v jiné knihovně MU
 • dostupnost vybrané knihy zjistíte kliknutím na Jednotky, upřesnit hledání dále můžete nastavením filtrů (tabulka vpravo)

Kniha může mít 3 statusy:

 • Měsíční – lze půjčit na měsíc domů (knihy bez červeného kolečka na hřbetě a mapy). Možnost prodloužení a půjčení na max. 6 měsíců (pouze pokud kniha není rezervována jiným čtenářem)
  • Upomínka za nedodržení výpůjční lhůty – 5 Kč/knihu za každý den
 • Prezenční – jsou označeny červeným kolečkem na horní části hřbetu a lze z nich studovat pouze v knihovně (patří mezi ně i všechny časopisy, noviny a kvalifikační práce)
  • Krátkodobá výpůjčka prezenčních knih domů:
   • V týdnu výpůjčka přes noc – 1 hod. před koncem otevírací doby lze půjčit až 3 prezenční knihy, které je nutné vrátit následující den do 9.30 hod.
   • Výpůjčka přes neděli – v sobotu 1 hod. před koncem otevírací doby lze půjčit až 5 prezenčních knih, které je nutné vrátit do pondělí do 9.30 hod.
   • Upomínka za pozdní vrácení prezenčních knih – 10 Kč/knihu za každou hodinu.
   • Prezenční knihy si můžete půjčit u výpůjčního pultu (nelze je půjčit na selfchecku).
 • Dlouhodobá – knihu má dlouhodobě půjčenou zaměstnanec FSS. V případě, že v knihovně není dostupný jiný exemplář knihy, můžete kontaktovat daného zaměstnance s žádostí o výpůjčku, po přihlášení do katalogu je jméno zaměstnance uvedeno ve sloupci Sbírka

Kniha může být:

 • ve volném výběru – knihu je možné dohledat na regálu v knihovně dle signatury
 • ve skladu – sklad je pro čtenáře nepřístupný, knihu je nutné předem objednat

Dohledání knihy ve volném výběru

 • knihy ve volném výběru jsou rozděleny do skupin dle oborů, každá oborová skupina je označena písmenem a číslem (např. B1 = filozofie, F6 = mezinárodní vztahy atd.), tyto skupiny jsou seřazeny vzestupně dle abecedy a čísel
 • knihy ve skupinách jsou pak řazeny vzestupně dle přidělených čísel
 • v jednotkách u požadované knihy zjistíte signaturu, např. E3-156, v knihovně pak vyhledáte skupinu E3 a v této skupině číslo 156
 • pokud je v knihovně více výtisků jedné knihy, jsou označeny stejnou signaturou, výtisky určené k prezenčnímu studiu jsou označeny červeným kolečkem

Objednání knihy ze skladu

 • pokud je u požadované knihy uveden stav Sklad, pak je nutné zadat na knihu požadavek v katalogu
 • pro zadání požadavku se přihlaste do čtenářského konta v knihovním katalogu, vyhledejte požadovaný dokument, klikněte na Požadavek (s modrou vlaječkou), objednávku potvrďte kliknutím na Odeslat požadavek
 • Kdy bude kniha k dispozici? Po vyřízení požadavku obdržíte e-mail s informací o vyřízení. Knihu si můžete vyzvednout už za 1 hodinu u výpůjčního pultu, připravena bude po dobu 7 dnů. Poslední objednávky ze skladu se vyřizují v PO–ČT do 17.00 hod., v PÁ do 16.00 hod. a v SO do 14.00 hod. Požadavky odeslané později vyřídíme následující den ráno.

Půjčení knihy

 • knihy (včetně rezervací a objednávek ze skladu) si můžete půjčit u výpůjčního pultu v PO–ČT 9.00–18.00, PÁ 9.00–17.00, SO 9.00–15.00
 • registrovaný čtenář si může knihy kdykoli v otevírací době knihovny půjčit na samoobslužném zařízení (selfcheck), jeden je umístěn před výpůjčním pultem a druhý ve Žluté studovně
Časopis

Vyhledání časopisu v knihovním katalogu

 • v knihovním katalogu zjistíte, zda je požadovaný časopis dostupný v knihovnách MU
 • doporučujeme při vyhledávání využít Pokročilé vyhledávání a vybrat typ dokumentu Periodikum

Dostupnost jednotlivých ročníků/čísel

 • u vyhledaného časopisu se pod Jednotkami zobrazí seznam dostupných ročníků/čísel daného časopisu
 • ve sloupci Popis je uveden ročník, rok vydání a čísla, která jsou v knihovně dostupná

Dohledání časopisu ve volném výběru

 • výtisky z posledních 3 let jsou umístěny v Modré studovně, starší čísla časopisů pak najdete v suterénu knihovny
 • časopisy jsou ve volném výběru rozděleny na české a zahraniční, v těchto skupinách jsou řazeny abecedně dle názvů
 • časopisy půjčujeme pouze k prezenčnímu studiu do knihovny

Objednání časopisu ze skladu

 • pokud je u požadovaného ročníku časopisu uveden stav Prezenční sklad, zadejte si na tento ročník požadavek v katalogu (pokud potřebujete více ročníků, zadejte požadavek na každý požadovaný ročník zvlášť)
 • pro zadání požadavku se přihlaste do čtenářského konta v knihovním katalogu, vyhledejte požadovaný dokument, klikněte na Požadavek (s modrou vlaječkou), objednávku potvrďte kliknutím na Odeslat požadavek
 • Kdy bude časopis k dispozici? Po vyřízení požadavku obdržíte e-mail s informací o vyřízení. Časopis si můžete vyzvednout už za 1 hodinu u výpůjčního pultu, připraven bude po dobu 7 dnů. Poslední objednávky ze skladu se vyřizují v PO–ČT do 17.00 hod., v PÁ do 16.00 hod. a v SO do 14.00 hod. Požadavky odeslané později vyřídíme následující den ráno.

Elektronická verze předplacených časopisů

 • u většiny odebíraných časopisů je k dispozici i elektronická verze, ke které je možné připojit se i z domova

Časopisy, které neodebíráme

 • pokud jste nenašli požadovaný časopis v naší knihovně, ověřte dostupnost elektronické verze v databázích přes MUNI Discovery. Zadejte název časopisu a systém dohledá, zda má MU přístup k tomuto časopisu a nabídne odkaz do příslušné databáze
 • více o e-časopisech a databázích naleznete v sekci E-zdroje
Kvalifikační práci

V elektronické podobě

 • elektronické verze všech prací MU obhájených po 1. 1. 2006 jsou volně dostupné v IS MU
 • práce z let 2000–2005 byly zpětně zdigitalizovány a jsou také dostupné v IS MU, ale jsou přístupné pouze po přihlášení do IS MU
 • starší práce jsou dostupné pouze v tištěné podobě

Kde vyhledávat?

 • přímo v IS MU
 • v knihovním katalogu (do roku 2007) – bibliografický popis práce obsahuje také odkaz na plný text uložený v IS MU

V tištěné podobě

 • magisterské a bakalářské práce – do roku 2006 včetně jsou uloženy ve skladu, od roku 2007 jsou tyto práce dostupné pouze v elektronické verzi v IS MU
 • klauzurní, rigorózní, disertační a habilitační práce do roku 2009 včetně jsou uloženy ve skladu
 • kvalifikační práce půjčujeme pouze k prezenčnímu studiu do knihovny

Kde vyhledávat?

 • záznamy kvalifikačních prací jsou v knihovním katalogu
 • vyhledávat lze dle autora, vedoucího práce, názvu, klíčových slov, roku vydání atd.
 • doporučujeme při vyhledávání využít Pokročilé vyhledávání a v kolonce Typ dokumentu zvolit VŠ práce nebo rukopis, upřesnit hledání dále můžete nastavením filtrů (tabulka vpravo)
 • pro objednání kvalifikační práce ze skladu se přihlaste do čtenářského konta v knihovním katalogu, vyhledejte požadovaný dokument, klikněte na Požadavek (s modrou vlaječkou), objednávku potvrďte kliknutím na Odeslat požadavek
 • Kdy bude kvalifikační práce k dispozici? Po vyřízení požadavku obdržíte e-mail s informací o vyřízení. Práci si můžete vyzvednout už za 1 hodinu u výpůjčního pultu, připravena bude po dobu 7 dnů. Poslední objednávky ze skladu se vyřizují v PO–ČT do 17.00 hod., v PÁ do 16.00 hod. a v SO do 14.00 hod. Požadavky odeslané později vyřídíme následující den ráno.
Mapu

Mapy měst a zemí, turistické mapy ČR, turističtí průvodci

 • Půjčujeme turistické mapy z edice Klubu českých turistů, plány velkých evropských a amerických měst z edice Marco Polo a turistické průvodce do většiny evropských zemí. Mapy, plány i knižní průvodce lze půjčit na měsíc (max. 6 měsíců).

Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info