Hledáte pro svůj obor knížky, časopisy, databáze?

Psychologie

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Psychometrika: měření v psychologii (B2-1637)
 2. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu (B2-1022)
 3. Učebnice obecné psychologie (B2-638)
 4. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (B2-672b)
 5. Psychodiagnostika dospělých (B2-1849)
 6. Vývojová psychologie: dětství a dospívání (B2-1010a)
 7. Vývojová psychologie (Langmeier) (B2-409a)
 8. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří (B2-485)
 9. Myšlení - rychlé a pomalé (B2-2069)
 10. Psychometrics (B2-2058a)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

 • E11 – Sociální psychologie (Zelená studovna)
 • M3 – Terapeutika (Žlutá studovna)
 • M4 – Psychiatrie (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

 • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
 • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
 • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
 • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
 • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
Sociologie

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Sociologická imaginace / Mills, C. W. (E2-183b)
 2. Úvod do sociologie / Jandourek, J. (E2-140)
 3. Sociologie / Giddens, A. (E2-93a)
 4. Úvod do sociologie / Keller, J. (E2-152d)
 5. Pozvání do sociologie / Berger, P. (E2-21b)
 6. Myslet sociologicky / Bauman, Z. (E2-13c)
 7. Sociologický slovník / Jandourek, J. (E2-141a)
 8. Úvod do sociologie hudby / Adorno (E2-418)
 9. Vizuální sociologie / Sztompka (E2-371)
 10. Metodologie sociologie / Kubátová (E2-383)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

D2 – Metodologie (Oranžová studovna)
E1–E16 – všechny oborové skupiny začínající písmenem E obsahují sociologickou literaturu (Oranžová a Zelená studovna)
K1 – Gender (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

 • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
 • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
 • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
 • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
 • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
Politologie

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Politické systémy (F1-2458a)
 2. Jak zkoumat politiku (F1-2067)
 3. The fundamentals of political science research (F1-2208a)
 4. Metodologie výzkumu politiky (F1-3315)
 5. Přehled moderních politologických teorií (F1-1434a)
 6. Politické ideologie (F1-711b)
 7. Demokracie (F1-428)
 8. Vojenská strategie (F1-2197)
 9. Teorie a metody politického marketingu (F1-2607)
 10. Světová politika ve 20. století. (I. díl) (F1-1149)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

 • E6 – Politická sociologie (Oranžová studovna)
 • F2 – Politika a náboženství (Zelená studovna)
 • F3 – Vnitřní politika (Zelená studovna)
 • F5 – Volební systémy (Zelená studovna)
 • F7 – Politické strany (Červená studovna)
 • P2 – Dějiny (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

  • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
  • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
  • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
  • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
  • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
MVES

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Moc a zájmy v mezinárodním systému (F6-3143)
 2. Evropská unie (F6-162b)
 3. Umění diplomacie (F6-292)
 4. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století (F6-1998)
 5. The globalization of world politics (F6-187e)
 6. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu (F6-878)
 7. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování (F6-911)
 8. Dějiny mezinárodních vztahů (F6-1156b)
 9. Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin (F6-3637)
 10. Střet civilizací (F6-248)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

 • F1 – Politika (Zelená studovna)
 • F4 – Národnostní vztahy (Zelená studovna)
 • F7 – Politické strany (Červená studovna)
 • G1 – Ekonomie (Červená studovna)
 • P2 – Dějiny (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

   • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
   • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
   • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
   • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
   • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
Žurnalistika

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích (A3-921)
 2. Nové trendy v médiích. I, Online a tištěná média (A3-754)
 3. Úvod do dějin tištěných médií (A3-926)
 4. Žurnalistika : [praktická příručka pro novináře] (A3-412)
 5. Rozhovory o interview (A3-682)
 6. Žurnalistika (Russ-Mohl) (A3-476)
 7. Encyklopedie praktické žurnalistiky (A3-587a)
 8. Slovník žurnalistiky (A3-1008)
 9. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize (A3-754)
 10. Zpravodajství (A3-524)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

 • E15 – Sociální komunikace (Zelená studovna)
 • O2 – Literární věda (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

    • archivy článků z českých a slovenských novin a týdeníků, ale také přepisy televizních a rozhlasových zpravodajství od roku 1996 naleznete v databázi NewtonOne
    • pokud hledáte starší vydání novin, která nejsou dostupná v databázi NewtonOne, nebo preferujete listování v tištěných kopiích, využijte služeb Moravské zemské knihovny, která odebírá veškerá česká periodika
    • vybrané staré noviny a časopisy vydané po roce 1801 jsou dostupné v databázi Kramerius
    • pro zahraniční zpravodajství využijte databázi PressReader, dostupné jsou články až 3 měsíce zpětně
    • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
    • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
    • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
    • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
    • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
Sociální práce

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Encyklopedie sociální práce (I1-1599)
 2. "Ráda bych Vám pomohla, ale--" (I1-298)
 3. Základy sociální práce (I1-274a)
 4. Teorie a metody sociální práce (I1-302)
 5. Romové v české společnosti (I1-310)
 6. Sociální služby (I1-1094a)
 7. Sociální práce v praxi (I1-743a)
 8. Metody a řízení sociální práce (I1-275b)
 9. Etické kontexty sociální práce s rodinou (I1-1188)
 10. Slovník sociální práce (I1-276)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

 • E11 – Sociální psychologie (Zelená studovna)
 • G1 – Ekonomie (Červená studovna) - obsahuje i řízení neziskových organizací
 • M3 – Terapeutika (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

    • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
    • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
    • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
    • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
    • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz
Environmentální studia

TOP 10 nejpůjčovanějších knih

 1. Pestří a zelení (L2-300)
 2. Zelená svatozář (L2-274a)
 3. Vlažní a váhaví (L2-301)
 4. Psychologie environmentálních problémů (L2-1172)
 5. Tiché jaro (L2-89a)
 6. Hospodaření v krajině (L2-1523)
 7. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně (L2-1690)
 8. Podmaněná planeta (L2-1133)
 9. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí (L2-1740)
 10. Environmentální etika (L2-1041)

Další knihy naleznete v

Knihovním katalogu

Víte, že knihy z knihoven MU můžete číst i online?

E-prezenčka

Další tištěné knihy a časopisy v knihovně

Knihy, které by vás také mohly zajímat, najdete i v příbuzných oborových skupinách:

G1 – Ekonomie (Červená studovna)
L3 – Ekologie (životní styl) (Žlutá studovna)
L4 – Biologie (Žlutá studovna)
L5 – Botanika (Žlutá studovna)
M5 – Zemědělství (Žlutá studovna)

Časopisy:

Aktuální ročníky časopisů naleznete v Modré studovně, starší ročníky pak v suterénu knihovny nebo ve skladu. Ročníky uložené ve skladu si předem objednejte přes katalog.

Knihovní katalog

Vybrané e-zdroje

Přehled všech dostupných databází na MU

Portál e-zdrojů

Databáze můžete používat i doma, nastavte si

Vzdálený přístup

Tipy knihovníka

    • nepřeberné množství časopisů a knih naleznete v elektronických databázích
    • všechny databáze můžete prohledávat z jednoho místa v rozhraní Discovery
    • můžete požádat o nákup e-knihy z nabídky ProQuest Ebook Central
    • odborné knihy od českých vydavatelů můžete číst v online knihovně Bookport
    • pro vyhledání diplomových prací využijete databázi Theses.cz

Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info