Kde a jak publikovat

V souvislosti s množícími se podvody v oblasti vědeckého publikování je vhodné věnovat dostatečnou pozornost výběru vhodného časopisu.

Vždy pečlivě prostudujte webové stránky vydavatele, ptejte se zkušenějších kolegů, využijte služeb knihovny.

Jak najít časopis vhodný k publikování

Najděte si časopis, který svým rozsahem (Aim and Scope) a obsahem odpovídá vašemu tématu.

Impaktované časopisy, tj. časopisy zahrnuté ve Web of Science, naleznete v přímo vyhledáváním v databázi Journal Citation Reports (která je součástí WoS). V této databázi je také možné zjistit kvartil časopisu dle AIS (Article Influence Score), viz návod (pdf).

Seznam časopisů zařazených do SCOPUS naleznete například v Scimago Journal Rank.

Využít můžete také vyhledávače na webových stránkách některých významných vydavatelů

Potřebujete s vyhledáním časopisů pomoci? Kontaktujte nás.

Jak se vyhnout predátorským časopisům

Bohužel se množí případy vydavatelů, kteří parazitují na myšlence otevřeného přístupu k informacím a snaží se ji využít ve svůj prospěch. Jejich cílem není podpora vědecké komunikace, ale generování zisku a vybírání autorských poplatků. Pro takovéto časopisy se vžil termín predátorské či pochybné časopisy.

Časté znaky predátorských časopisů
  • uvedení nepravdivé indexace v citačních databázích
  • uvedení falešného impakt faktoru metrik
  • uvedení netransparentních údajů o autorských poplatcích
  • parazitování na jménech zavedených časopisů (přehození slov v názvu, vynechání předložky/členu, podobné webové stránky apod.)
  • podbízivá až agresivní politika vydavatelů (zasílání e-mailů za účelem získávání příspěvků, zvaní na konference, do redakčních rad)
  • žádné či nezvykle krátké recenzní řízení (např. „publishing in 72 hours“)
  • nedostatečné informace o výši publikačních poplatků (autor je většinou zjistí až následně po obdržení faktury)
  • nízké požadavky na publikování (téměř žádná stanovená kritéria)
  • stejná redakční rada pro více časopisů, fiktivní redakční rada
  • nejisté sídlo vydavatele
Ověřování pochybných časopisů, konferencí

Je vhodné si informace z webových stránek vydavatele ověřit, zejména pokud se jedná o méně známého vydavatele či u vydavatele budete publikovat poprvé.

Ověření je vhodné např. v databázi Web of Science nebo v databázi Journal Citation Reports (která je součástí WoS), Scopus či v DOAJ (v případě časopisů vydávaných v režimu Open Access). Pro základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu můžete využít také webovou stránku Think, Check, Submit.

Máte o kvalitě časopisu pochybnosti? Kontaktujte nás.

Celouniverzitní služba ověřování predátorských časopisů

Pod záštitou Open Science týmu MU a Rektorátem MU nově funguje celouniverzitní služba kontroly dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech. Službu poskytuje zdarma Knihovna univerzitního kampusu pro všechny současné PhD. studentky a studenty a pro akademické pracovníky a pracovnice z MU.


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info