Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní informace

Pracovníci knihovny v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nabízejí zaměstnancům FSS pomoc se zpracováním příloh 5 a 6 směrnice.

Doba zpracování příloh 5 a 6 se odvíjí od rozsahu publikační činnosti a úplnosti dodaných materiálů cca 4–6 týdnů.

Pro zpracování přílohy 6 (Seznam ohlasů na publikované práce) pracovníci knihovny čerpají zejména z citačních databází Web of Science a Scopus. Jako pomocný nástroj je využíván i Google Scholar a další informační zdroje. Je žádoucí, aby uchazeči dodali i vlastní nalezené ohlasy.

Aby mohla být tato služba poskytnuta v odpovídající kvalitě a ke spokojenosti akademiků, tak potřebujeme vaši součinnost.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte v dostatečnému časovém předstihu.

Upřesňující informace pro zpracování příloh č. 5 a 6 na FSS
 • Zájemci o vypracování příloh 5 a 6 kontaktují s dostatečným časovým předstihem pracovníky knihovny a domluví si s nimi krátké úvodní setkání, na kterém bude objasněn průběh následné spolupráce a upřesněn termín zpracování příloh.
 • Doba zpracování příloh 5 a 6 se odvíjí od rozsahu publikační činnosti a úplnosti dodaných materiálů (cca 4–6 týdnů).
 • V případě zájmu o tuto službu kontaktujete Mgr. Danu Mazancovou (mazancov@apps.fss.muni.cz, kl. 4713) nebo Ing. Martinu Nedomovou (nedomova@fss.muni.cz, kl. 5770).
 • Pro zpracování obou příloh je potřeba aktualizovat přehled publikací žadatele v IS MU, dodat seznam dalších publikací a odborných výsledků, které se v IS MU nenacházejí (jejich přehled je uveden v příloze 5) a případně doplnit i vlastní nalezené ohlasy uchazeče.
 • V příloze 5 se nachází pouze práce relevantní k oboru, v němž uchazač žádá o jmenování docentem (profesorem). V seznamu mohou být i díla, která budou teprve vydána. Tato skutečnost je vždy uvedena v poznámce.
 • Při zpracování přílohy 6 pracovníci knihovny čerpají data z různých informačních zdrojů, zejména z citačních databází Web of Science a Scopus.
 • Ze seznamu budou vyřazeny autocitace. Autocitací se rozumí citace dané práce kterýmkoli z jejích spoluautorů. Do přílohy se nezařazují ohlasy v závěrečných vysokoškolských pracích.
 • Jako pomocné nástroje jsou využívány jedinečné identifikátory vědce (ResearcherID, ORCID, Scopus Author ID), které umožňují jednoznačnou identifikaci autora a jeho publikační činnosti, a profil na Google Scholar.
 • Pracovníci knihovny nabízí pomoc při zřízení, správě či aktualizaci výše uvedených nástrojů.
 • Pokud řízení probíhá na jiné než domovské univerzitě, zhotovení příloh 5 a 6 zabere více času (6–8 týdnů), neboť je potřeba seznámit se s podmínkami jmenovacího řízení dané instituce.
 • Za finální podobu příloh 5 a 6 zodpovídá uchazeč o habilitaci.
 • Další informace viz Směrnice MU č. 1/2016.

*Příloha 5 - Seznam vědeckých, odborných a uměleckých prací, Příloha 6 - Seznam ohlasů na publikované práce.


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info