Open Science

Otevřený přístup k vědeckým informacím – opakované užití výsledků, dat, postupů, hypotéz atd. (týká se vědeckých publikacívýzkumných dat)​.

Model vědecké komunikace, který zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení pro kohokoli.

Open Access

Otevřený přístup k vědeckým publikacím zahrnuje:

 • Recenzované vědecko-výzkumné časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze.
 • Konferenční příspěvky, monografie, články ve sbornících, publikace učebnicového a komentářového typu obsahující vědecké informace.

Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k těmto informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí.

Projektovou podmínku Open Access lze splnit dvěma způsoby, je možné si vybrat (dle podmínek vydavatele):

 1. Zlatá cesta – publikování v otevřených časopisech​ (OA poskytují vydavatelé)​.
 2. Zelená cesta – autoarchivace (publikace) v otevřených repozitářích​ (OA poskytují autoři).
Open (FAIR) Data

Sdílení/publikování dat – nezbytný nástroj pro akceleraci a zkvalitnění výzkumného procesu. Přináší nové příležitosti pro profilaci a aktivní zapojení MUNI do evropských a mezinárodních aktivit (např. European Open Science Cloud, EOSC, aj.).

Pod tlakem poskytovatelů dotací se potřeba uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data stává stále aktuálnější také v rámci MUNI. Od roku 2014 jde o podmínku vybraných oblastí výzkumu programu EU Horizon 2020, od roku 2017 je povinnost rozšířena na všechny podpořené projekty z tohoto programu. Obdobné požadavky jsou již zavedeny nebo připravovány dalšími mezinárodními programovými schématy (např. Horizon Europe). Vyskytují se také v rámci Národní politiky VaVaI 2021+ a u návazných intervencí poskytovatelů podpory.

Zkratka FAIR je utvořena z počátečních písmen anglického zápisu čtyř hlavních principů FAIR Data:

Findable – Dohledatelnost

Accessible – Přístupnost

Interoperable – Interoperabilita

Reusable – Znovuvyužitelnost

Zpřístupnění dat dle principů FAIR Data neznamená automatické zpřístupnění dat komukoliv. Cílem je následovat princip “as open as possible, as closed as necessary”, tj. data zpřístupňovat „tak otevřeně, jak jen to je možné, tak omezeně, jak je nezbytně nutné“.

Nabídka služeb
 • Poradenství při výběru časopisu s ohledem na možnosti plnění Open Access (Green OA – neplacený, Gold OA – placený, více info zde), komunikace s vydavatelem, prevence predátorských časopisů a konferencí.
 • Zajištění plnění podmínky OA Green uložením a odpovídajícím nastavením parametrů souboru do Univerzitního repozitáře MU (licence Creative Commons, nastavení časového embarga pro zveřejnění).
 • Poradenství pro výběr vhodného repozitáře pro ukládání výzkumných dat s ohledem na jejich charakter (obor, typ a velikost dat).
 • Podpora pro Data Management Plan (DMP). Realizace DMP je vzhledem k oborové znalosti vždy doménovou záležitostí vědce. Vědcům poskytneme tipy nástrojů pro správu DMP, vzorové plány DMP, popř. zprostředkujeme technickou podporu.
 • Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti Open Science pro vědce a administrativní pracovníky MU (školení, workshopy), např. zde.
 • Individuální konzultace v oblasti Open Science pro vědce.
 • Jsme zapojeni do projektu HR4MUNI OA, který řeší Open Science na celouniverzitní úrovni.

 


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info