Kde a jak publikovat

 

Bohužel se množí případy vydavatelů, kteří parazitují na myšlence otevřeného přístupu k informacím a snaží se ji využít ve svůj prospěch. Jejich cílem není podpora vědecké komunikace, ale generování zisku a vybírání autorských poplatků. Pro takovéto časopisy (skupiny časopisů, ale i konference) se vžil termín predátorské časopisy/vydavatelé (scam OA journals).

Časté znaky predátorských časopisů
  • parazitování na jménech zavedených časopisů (přehození slov v názvu, vynechání předložky / členu, podobné webové stránky apod.)
  • podbízivá až agresivní politika vydavatelů (zasílání e-mailů za účelem získávání příspěvků, zvaní na konference, do redakčních rad)
  • žádné či nezvykle krátké recenzní řízení (např. "publishing in 72 hours")
  • nedostatečné informace o výši publikačních poplatků (autor je většinou zjistí až následně po obdržení faktury)
  • nízké požadavky na publikování (téměř žádná stanovená kritéria)
  • stejná redační rada pro více časopisů, fiktivní redakční rada
  • nejisté sídlo vydavatele
  • kontaktní údaje ve formě obecných e-mailových adres či kontaktních formulářů
  • nepravdivé indexační údaje (seznam databází, ve kterých má být časopis údajně uveden)

Podrobnější informace – dokument o predátorských časopisech

Beall's List

Knihovník Jeffrey Beall z Coloradské univerzity v Denveru vytvářel do 15. 1. 2017 seznam upozorňující na tzv. predátorské praktiky vydavatelů. Pro tento seznam se vžil název Beall’s List.

Seznam měl několik úrovní, níže jsou linky na Web Archive:

List of Publishers Hijacked Journals

Co udělat před publikováním článku

Jestliže časopis figuroval v Beallově seznamu, nebo naopak není indexovaný v žádné z výše uvedených databází, zvyšuje se riziko, že by časopis mohl být predátorský. V tomto případě je zapotřebí velké obezřetnosti (důkladně se podívat na web vydavatele, zda je jasně popsán proces recenzního řízení, pokud uvádí impact factor (IF) nebo indikátor z databáze Scopus, tak tyto informace ověřit, projít si několik vydaných čísel a podívat se, jaká je jejich odborná úroveň atd.).


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info