Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Náměty na nákup knih

Všimli jste si, že se v našem fondu nenachází kniha, kterou považujete za důležitou (nejen pro své studium?) Požádejte o její nákup vyplněním formuláře. Knihovna společně s knihovní radou Váš návrh posoudí a případně knihu zakoupí do fondu. Návrhy na nákup můžete také zasílat na email akvizice@fss.muni.cz.