Setkání pro prváky

Chcete se dozvědět...

→ jak vyhledat knihu nebo najít článek?
→ jak se zorientovat ve zdrojích pro studium?

OFFLINE
Kdy:
ÚT 21. 9. → 9.00–9.30 hod.
ST 22. 9. → 9.00–9.30 hod.
Kde: sejdeme se v knihovně u výpůjčního pultu

ONLINE
Kdy:
PO 20. 9. 15.00–15.30 hod.
Kde: MS Teams

Přijďte za námi do knihovny, těšíme se na vás!

Set up a free website with Mobirise