Citační styly

Citační styl je soubor pravidel, který jasně definuje, jak mají vypadat citace v textu a bibliografické citace v seznamu použité literatury. Citačních stylů existuje velké množství. Ke každému z nich jsou zpravidla dostupné manuály a návody online i v tištěné podobě. Před zahájením psaní textu zjistěte, jaký citační styl máte používat a seznamte se s pravidly daného stylu.

TIP: Šetřete čas a nervy: zpracovávejte si citace a odkazy od začátku psaní textu v již předepsaném tvaru, nenechávejte úpravu citací až na závěr, kdy již často nemáte všechny použité dokumenty k dispozici a z doplňování a ověřování informací potřebných pro citace se tak může stát složitý a časově náročný proces.

Doporučené citační styly

ČSN ISO 690

Aktuální vydání citační normy ČSN ISO 690 je z roku 2011.

Online dostupná je interpretace ČSN ISO 690, kde jsou srozumitelně popsány pravidla tohoto stylu včetně řady příkladů.

K dispozici je kniha Naučte (se) citovat, která vás seznámí s problematikou citování a i zde najdete spoustu příkladů, jak citovat různé druhy dokumentů dle ČSN ISO 690:

  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
    Signatura: A1-263
APA Styl

Citační styl American Psychological Association, poslední aktuální 7. vydání je z roku 2020.

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

Kniha dostupná v Knihovně FSS – Signatura: B2-1537a

Jak citovat dle APA Style

Chicago Manual of Style

University of Chicago Press. 2017. The Chicago Manual of Style. 17th ed. Chicago: University of Chicago Press.

Tento citační styl umožňuje dvě různé metody odkazování v textu. V návaznosti na vybranou metodu je nutné zvolit i správnou formu bibliografických citací do seznamu použité literatury.

V návodech níže najdete příklady citací při použití metody Author-date References. Tato metoda je na FSS preferovaná.

Pokud budete používat metodu Notes and Bibliography, využijte návody na webu citačního stylu.

Jak citovat dle Chicago Style

Styl Sociologického časopisu

Citování dle Sociologického časopisu

Styl Politologického časopisu

Citování dle Politologického časopisu


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info