Citování v odborných textech

 

Při psaní odborného textu, tedy i seminárních a diplomových prací, autor vždy vychází a čerpá informace z jiných dokumentů. Což je naprosto v pořádku, jen se nesmí zapomínat na správné odkazování na tyto dokumenty.

Cizí myšlenky je možné do vlastního textu přebírat buď formou přímé citace (doslova převzatý text), nebo jej tzv. parafrázovat. U každé takto převzaté myšlenky je nutné uvést odkaz na původní dokument. Tomuto odkazu říkáme citace v textu a může mít různé podoby, např. závorka se jménem autora a rokem vydání, číselný odkaz, poznámka pod čarou atd.

Součástí práce je také seznam použité literatury, kde musí být bibliografické citace všech použitých zdrojů. Bibliografické citace obsahují úplné a přesné informace o dokumentu tak, aby bylo možné zpětně tento dokument vyhledat. A to je také jedním z hlavních důvodů citování – poskytnout dostatek údajů pro případné dohledání původního zdroje a ověření daných informací.

Pokud u převzaté myšlenky není uveden odkaz na původní zdroj, tak se autor dopouští plagiátorství.

Přesná podoba bibliografických citací i citací v textu se řídí vybraným citačním stylem.

Citační styly používané na FSS


Mohlo by vás zajímat

Jak citovat?

Příručka pro studenty – Jak se vyhnout plagiátorství

Příručka pro akademické pracovníky – Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích


Potřebujete poradit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info