Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Open Access

Open Access

V čem vám můžeme pomoci:

  • Správa repozitáře (zelená cesta)

  • Poradenství při výběru vydavatelů poskytujících Open Access (zlatá cesta)

  • Ověřování publikační politiky konkrétních vydavatelů

  • Selekce nedůvěryhodných vydavatelů a konferencí, problematika predátorských vydavatelů

Open Access (Otevřený přístup) = nový model vědecké komunikace zajišťující bezplatný přístup k vědeckým informacím prostřednictvím internetu.

Zavedení Open Access v ČR řeší Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020

Pro splnění podmínky Open Access existují dva způsoby:

1. Zelená cesta otevřeného přístupu (Green Open Access)

zpřístupnění plného textu prostřednictvím repozitáře (tzv. autoarchivace)

2. Zlatá cesta otevřeného přístupu  (Gold Open Access)  

publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech

V rámci hospodárného jednání každé instituce je doporučeno nepodporovat hybridní model publikování, při kterém dochází k tzv. double dipping – publikace je zaplacena prostřednictvím poplatků APC (Article processing charges) a zároveň formou předplatného.

Výhody OA

  • Zrychlení procesu vědecké komunikace

  • Zvýšení citačního ohlasu

  • Zviditelnění vědeckých výsledků konkrétní instituce

  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací

  • Zvýšení informačního dopadu

Open Access a projekty

Někteří poskytovatelé vyžadují OA pro splnění podmínek projektové podpory. Aktuálně se tato povinnost týká rámcových programů OP VVV a HORIZON 2020. Zavedení povinnosti publikování výsledků v režimu OA bude v blízké budoucnosti podmínkou pro poskytnutí účelové a institucionální podpory. Poskytovatelům je tak zaručeno, že výsledky výzkumu, které zafinancovali, budou veřejně zpřístupněny.

Kontakt: Mgr. Marika Hrubá infoveda@fss.muni.cz