Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Evidence publikací, RIV

Kontakt: Bc. Blanka Farkašová – infoveda@fss.muni.cz

Služba - evidování výsledků vědy a výzkumu určených pro přenos do RIVu

- oznámení o novém publikačním výsledku zasílejte na email: infoveda@fss.muni.cz
- seznam požadovaných informací

Novinky

Nový číselník oborů dle OECD (Frascati manual) - implementováno do formulářů v IS
Definice druhů výsledků  (platné od 1. 1. 2018)
FAQ   

Doporučení

Uvádění afiliací v publikacích:
název pracoviště, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, Brno
name of department, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Jostova 10, Brno

Doporučení pro uvádění dedikací projektům v publikacích
Dobrá praxe vědeckého publikování
Vědecká identita

Hodnocení vědy a výzkumu

Metodika 2017+
Definice druhů výsledků výzkumu a vývoje (platné od 1. 1. 2018)
Výsledky VaVaI

více na stránkách RVVI