Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Evidence publikací, RIV

Mezi nové služby knihovny patří pomoc při vykazování výsledků výzkumu a vývoje.
Kontakt: Blanka Farkašová – infoveda@fss.muni.cz

Publikační výsledky je nutno evidovat v aplikaci v IS MU –> Publikace

V IS MU je dostupná také podrobná nápověda k evidenci publikací a obecné pokyny k RIV (Rejstřík informací o výsledcích).

Novinky

Nový číselník oborů dle OECD (Frascati manual) - implementováno do formulářů v IS
Definice druhů výsledků  (platné od 1. 1. 2018)

  • nové druhy - N (metodiky, postupy) a S (spec. veřejné databáze)
  • nové poddruhy - nové dělení druhu J - odb. článek, poddruh nutno zadávat v záznamu v ISu:
    Jimp - článek z impaktovaného časopisu z databáze Web of Science
    Jsc - článek z časopisu z databáze Scopus
    Jost - článek z ostatních recenzovaných časopisů (Seznam rec. neimpaktovaných časopisů se neuplatňuje)
    * pokud je článek ve WoS i ve Scopusu přednost má WoS, tudíž se jedná o poddruh Jimp

 

Hodnocení vědy a výzkumu

Metodika 2017+
Definice druhů výsledků výzkumu a vývoje (platné od 1. 1. 2018)
Bibliometrická analýza 2017
Struktura oborů OECD (Frascati manual) – převodník oborů M17+
Výsledky VaVaI

více na stránkách RVVI

Doporučení RMU

Dobrá praxe vědeckého publikování
Doporučení pro uvádění dedikací projektům v publikacích
Vědecká identita