Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Podpora habilitací

Pracovníci knihovny v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem – Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem nabízejí zaměstnancům FSS pomoc se zpracováním příloh 5 a 6 směrnice.

Seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací (Příloha 5) a Seznam citací a dalších ohlasů na publikace uchazeče (Příloha 6).

Doba zpracování příloh 5 a 6 se odvíjí od rozsahu publikační činnosti a úplnosti dodaných materiálů (cca 4–6 týdnů).

Pro zpracování přílohy 6 (Seznam ohlasů na publikované práce) pracovníci knihovny čerpají zejména z citačních databází Web of Science a Scopus. Jako pomocný nástroj je využíván i Google Scholar a další informační zdroje. Je žádoucí, aby uchazeči dodali i vlastní nalezené ohlasy.

Aby mohla být tato služba poskytnuta v odpovídající kvalitě a ke spokojenosti akademiků, tak potřebujeme vaši součinnost – Upřesňující informace pro přílohy 5 a 6.

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte v dostatečnému časovém předstihu Martinu Nedomovouinfoveda@fss.muni.cz.