Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Citační databáze

Citační databáze sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty a další bibliometrické ukazatele. V ČR jsou pro hodnocení vědy a výzkumu (odborných článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících) používany databáze Web of Science a Scopus.

 

Web of Science

Producentem databáze Web of Science (WoS) je společnost Thomson Reuters. Umožňuje sledování citovanosti vědeckých článků. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 8 000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, a to s víc jak 60letou restrospektivou. Citační databáze je rozdělena do tří částí: přírodní vědy, společenské vědy a humanitní vědy.

S databází Web of Science je  propojen identifikátor ResearcherID (systém pro správu publikací autora).

Můžete využít český tutoriál o WoS.

Journal Citation Reports (JCR)

Kvalita časopisů zahrnutých do databáze WoS je měřena tzv. impakt faktorem, který naleznete v databázi JCR (součást WoS, třetí odkaz v horním menu). Obsahuje seznam impaktovaných časopisů pro jednotlivé vědní obory, který je aktualizovaný 1× ročně. Můžete v něm vyhledávat podle názvu časopisů, oboru, vydavatele, země a časopisy vzájemně porovnávat.

 

Scopus

Scopus je přímým konkurentem databáze Web of Science (WoS) v oblasti scientometrie (hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů).

Scopus je v současnosti největší světová citační a abstraktová databáze, která poskytuje (s denní aktualizací) informace o článcích ze 16 000 vybraných peer-reviewed vědeckých časopisů z oblasti přírodních věd, technických věd, medicíny, společenských věd, se zaměřením na evropskou produkci (včetně vybraných časopisů z ČR). Dále obsahuje přes 23 miliónů záznamů o patentech, záznamy článků ve sbornících konferencí, službu "Articles in Press" pro 3 000 časopisů a mnohé další informace.

Při vytváření záznamů ve Scopusu vzniká autorům tzv. Scopus Author ID.

Více informací o databázi.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: infozdroje@fss.muni.cz.