Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Evidence publikací, RIV

Mezi nové služby knihovny patří pomoc při vykazování výsledků výzkumu a vývoje.
Kontakt: Blanka Farkašová – infoveda@fss.muni.cz

Publikační výsledky je nutno evidovat v aplikaci v IS MU –> Publikace

V IS MU je dostupná také podrobná nápověda k evidenci publikací a obecné pokyny k RIV (Rejstřík informací o výsledcích).

Novinky

Nový číselník oborů dle OECD (Frascati manual) - implementováno do formulářů v IS
Definice druhů výsledků  (platné od 1. 1. 2018)

  • nové druhy - N (metodiky, postupy) a S (spec. veřejné databáze)
  • nové poddruhy - nové dělení druhu J - odb. článek, poddruh nutno zadávat v záznamu v ISu:
    A-Jimp - článek z impaktovaného časopisu z databáze Web of Science, nutné zadat UT kód článku z databáze WoS
    B-Jsc - článek z časopisu z databáze Scopus, nutné zadat EID kód článku z databáze Scopus
    C-Jost - článek z ostatních recenzovaných časopisů (Seznam rec. neimpaktovaných časopisů se neuplatňuje)

    * pokud neznáte nebo zatím není dostupný kód UT nebo EID je možné zadat zástupný znak ve tvaru 999 (viz. zpráva Úřadu vlády ČR), při kontrole záznamu před odesláním do RIVu budou kódy doplněny

 

Hodnocení vědy a výzkumu

Metodika 2017+
Definice druhů výsledků výzkumu a vývoje (platné od 1. 1. 2018)
Bibliometrická analýza 2017
Struktura oborů OECD (Frascati manual) – převodník oborů M17+
Výsledky VaVaI

více na stránkách RVVI

Doporučení RMU

Dobrá praxe vědeckého publikování
Doporučení pro uvádění dedikací projektům v publikacích
Vědecká identita