Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Evidence publikací, RIV

Mezi nové služby knihovny patří pomoc při vykazování výsledků výzkumu a vývoje.
Kontakt: Blanka Farkašová – infoveda@fss.muni.cz

Publikační výsledky je nutno evidovat v aplikaci v IS MU –> Publikace

FAQ         Publikace - nápověda IS RIV - nápověda IS

Novinky

Nový číselník oborů dle OECD (Frascati manual) - implementováno do formulářů v IS
Definice druhů výsledků  (platné od 1. 1. 2018)

  • nové druhy - N (metodiky, postupy) a S (spec. veřejné databáze)
  • nové poddruhy - nové dělení druhu J - odb. článek, poddruh nutno zadávat v záznamu v ISu:
    A-Jimp - článek z impaktovaného časopisu z databáze Web of Science, nutné zadat UT kód článku z databáze WoS
    B-Jsc - článek z časopisu z databáze Scopus, nutné zadat EID kód článku z databáze Scopus
    C-Jost - článek z ostatních recenzovaných časopisů (Seznam rec. neimpaktovaných časopisů se neuplatňuje)
    * pokud neznáte nebo zatím není dostupný kód UT nebo EID je možné zadat zástupný znak ve tvaru 999

Doporučení

Uvádění afiliací v publikacích:
název pracoviště, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, Brno
name of department, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Jostova 10, Brno

Doporučení pro uvádění dedikací projektům v publikacích
Dobrá praxe vědeckého publikování
Vědecká identita

Hodnocení vědy a výzkumu

Metodika 2017+
Definice druhů výsledků výzkumu a vývoje (platné od 1. 1. 2018)
Bibliometrická analýza 2017
Struktura oborů OECD (Frascati manual) – převodník oborů M17+
Výsledky VaVaI

více na stránkách RVVI