Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Lze si objednat knihu z jiné knihovny na území ČR nebo ze zahraničí?

Pokud potřebujete knihy nebo kopie článků, které nejsou ve fondu knihovny FSS ani jiné knihovny MU, můžete požádat o zapůjčení potřebných dokumentů z jiných knihoven. Služba je zdarma, žadatel je však povinen uhradit nutné náklady (poštovné, cena xerokopií atd.). Objednávat lze knihy, které nejsou dostupné v brněnských knihovnách. V případě, že kniha není v žádné knihovně v ČR, lze zažádat o mezinárodní výpůjčku, kterou pro nás vyřizuje Moravská zemská knihovna Brno. Cena za výpůjčku jedné knihy je 300 Kč (z evropských knihoven mimo Velkou Británii) nebo 600 Kč (z knihoven z Velké Británie a ze zámoří). Pokud jste čtenáři MZK Brno, bude pro Vás rychlejší podat žádost přímo v této knihovně.

Požádat o meziknihovní výpůjční službu můžete prostřednictvím online formuláře, e-mailem mvs@fss.muni.cz nebo osobně u výpůjčního putlu.

zpět na dotazy