Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Jak mám hledat diplomové, klauzurní či bakalářské práce?

Vyhledávat závěrečné práce můžete v našem katalogu. Vyhledávat je možné dle autora, názvu či tématu. V polích pro vyhledávání můžete ponechat "Všechna pole" nebo v případě zadávání tématu vybrat "Slova z předmětových hesel". Hledáte-li dokumenty podle vedoucího práce, vyberte "Slova z údajů o autorech" apod. Při zadávání slovních spojení (např.: sociologie rodiny) zaškrtněte políčko Blízkost slov "ANO".

Při zadávání dotazu ať už v Základním či Pokročilém vyhledávání je nutné v sekci "Podrobnější nastavení vyhledávání" zvolit v kolonce Žánr/Forma typ práce, tj. bakalářská, diplomová, disertační atd. Výsledek Vašeho dotazu při použití Pokročilého vyhledávání bude zobrazen poté co kliknete na "Celkem".

Diplomové a bakalářské práce od roku 2008 již nejsou katalogizovány a záznamy o nich tak nejsou v knihovním katalogu. Tyto práce lze vyhledat pouze v IS MU a zde je také dostupný plný text prací.

Tištěné verze diplomových, bakalářských a klazurních prací obhájených do roku 2006 jsou umístěny ve skladu a musíte si je objednat prostřednictvím knihovního systému. Ve skladu jsou také umístěné všechny rigorózní práce a disertační práce obhájené před rokem 2010. Ve volném výběru (ve žluté studovně) naleznete pouze disertační práce od r. 2010 (včetně) a všechny habilitační práce.

Veškeré diplomové a bakalářské práce od roku 2006 jsou v plné verzi uložené v IS MU. Od roku 2007 jsou práce dostupné POUZE v elektronické verzi. Přístup k elektronickým verzím je možný přímo přes IS MU (zde funguje fulltextové vyhledávání) nebo přes knihovní katalog, kde je v záznamu každé práce uveden přímý odkaz na el. verzi.

Zpětně byly také zdigitalizovány práce z let 2000–2005 a i tyto práce naleznete v ISu MU, v knihovním katalogu v záznamu těchto prací je odkaz na elektronickou verzi.

zpět na dotazy