Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Jaké noviny knihovna odebírá, najdu v knihovně i starší čísla novin?

Knihovna odebírá Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny a Brněnský deník. Z kapacitních důvodů denní tisk uchováváme maximálně 1 měsíc. Aktuální číslo je vždy k dispozici na stojanu s označením TISK-PRESS v Modré studovně (čítárna časopisů). Starší čísla najdete v regále naproti tomuto stojanu. Noviny se půjčují pouze prezenčně.

Více novinových a časopiseckých zdrojů můžete nalézt online v databázi Anopress - více viz seznam databází v sekci E-zdroje. V této databázi můžete prohledávat zdroje cca od r. 1996 až do současnosti (naleznete zde deníky, populárně naučné časopisy a přepisy rozhlasového a televizního vysílání).

Pokud máte zájem o noviny staršího data než je cca rok 1996, obraťte se na Moravskou zemskou knihovnu v Brně.

zpět na dotazy