Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Jak jsou řazeny knihy v ÚK FSS?

Knihy jsou rozděleny dle oborů do skupin. Tyto skupiny jsou vždy označeny písmenem a číslem (např. B1 = filozofie, E15 = sociální komunikace atd.), skupiny jsou na regálech řazeny vzestupně dle abecedy. Uvnitř skupiny jsou knihy řazeny vzestupně dle přidělených pořadových čísel. Výhodou tohoto systému je, že nové knihy v dané skupině najdete vždy na konci řady. Prezenční i absenční fondy jsou sloučeny a prezenční knihy jsou označeny červeným kolečkem.

zpět na dotazy