Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Kdo se může stát čtenářem knihovny FSS?

Čtenářem knihovny FSS se může zdarma stát každý student či zaměstnanec MU. Pro rychlejší a snadnější registraci je k dispozici online předregistrace: https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska - pro přihlášení zadejte UČO a primární heslo (stejné jako do IS MU). Potvrďte, prosím, souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb. Registraci je nutné dokončit osobně u výpůjčního pultu po předložení studentské nebo zaměstnanecké karty (ISIC, ITIC nebo jinou kartu vydanou na MU). Bez vyplnění online přihlášky nelze registraci dokončit!

Po této registraci můžou studenti a zaměstnanci MU využívat služeb nejen ÚK FSS, ale také všech ostatních knihoven MU.

 

Pro externí uživatele není online přihláška k dispozici. Externí uživatelé se registrují u výpůjčního pultu, kde předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a zaplatí registrační poplatek 200 Kč. Držitelé karty Absolvent MU a členové Spolku absolventů a přátel MU mají po předložení karty registraci v knihovně zdarma.

Externí čtenáři mohou také využívat ostatní knihovny MU, podmínky půjčování knih je nutné si předem v dané knihovně ověřit (např. v knihovně Filozofické fakulty mohou externí uživatelé využívat pouze prezenčních služeb).

zpět na dotazy