Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Poprvé v knihovně?

Před první výpůjčkou je nutné se zaregistrovat. Pro rychlejší a snadnější registraci je k dispozici online předregistrace: https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska – pro přihlášení zadejte UČO a primární heslo (stejné jako do IS MU). Potvrďte souhlas s podmínkami poskytování knihovních služeb. Registraci je nutné dokončit osobně u výpůjčního pultu po předložení studentské nebo zaměstnanecké karty (ISIC, ITIC nebo jinou kartu vydanou na MU). Bez vyplnění online přihlášky nelze registraci dokončit!

Registrace je zdarma pro všechny studenty/zaměstnance MU.

Pro externí uživatele není online přihláška k dispozici. Externí uživatelé se registrují u výpůjčního pultu, kde předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a zaplatí registrační poplatek 200 Kč. Držitelé karty Absolvent MU a členové Spolku absolventů a přátel MU mají po předložení karty registraci v knihovně zdarma.

 

zpět na dotazy