Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Jaké informace potřebuje knihovna pro zaevidování nové publikace?

Knihovna zaeviduje váš nový publikační výsledek určený pro přenos do RIVu na základě vašeho oznámení zaslané na email infoveda@fss.muni.cz

Součástí oznámení je:

  • doložení publikačního výsledku zasláním full-textu v příloze, příp. postačí odkaz na plný text,
    u tištěných knih (typ výsledku B – odborná kniha) prosíme o doručení výtisku knihy do knihovny,
  • číslo projektu, na který je výsledek navázán,
  • anotace a klíčová slova v jazyce výsledku a v angličtině, pokud tyto údaje nejsou součástí zaslaného full-textu,
  • bibliografické údaje o výsledku jsou nutné pouze v případě, že nemůžete zaslat full-text ani odkaz na publikaci.

Bude-li potřeba další doplnění či upřesnění informací, budeme Vás kontaktovat.

zpět na dotazy