Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Článek zatím nemá UT WoS (příp. EID) kód, mohu jej vykázat jako A-Jimp (příp. B-Jsc)?

V případě, že časopis je indexován v databázi Web of Science, ale konkrétní článek ještě není v databázi a tudíž nemá ještě kód UT WoS, je možné jej vykázat jako A-Jimp a do pole UT WoS se zadá zástupný kód ve tvaru  999

Jakmile článek získá kód UT WoS, musí být kód doplněn do záznamu v ISu.

Do RIVu by se měly záznamy odvádět až v momentě, kdy je známý UT kód. Pokud bude záznam článku nutné odvést do RIVu dříve, tak je možno jej odvést pouze se zástupným kódem, článek ale nebude zařazen do hodnocení. Jakmile bude znám UT WoS je nutné zaslat do RIVu změnu a teprve poté bude článek zařazen i do hodnocení.

Stejný postup se týká i článků B-Jsc. Pokud zatím není znám EID, lze zadat zástupný kód ve tvaru  999. Jakmile bude EID znám, záznam se musí opravit.

zpět na dotazy