Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Co je poddruh výsledku?

Toto pole je nutné vyplňovat pouze u článků (typ dokumentu J). Články dělíme na 3 poddruhy:

A-Jimp - článek v odborném periodiku, který je v databázi Web of Science s příznakem “Article”, “Letter” nebo “Review”, v záznamu je nutné vyplnit kód UT WoS

B-Jsc - článek v odborném periodiku, který je v databázi Scopus s příznakem “Article”, “Letter” nebo “Review”, v záznamu je nutné vyplnit kód EID

C-Jost - článek v ostatních recenzovaných odborných periodikách

zpět na dotazy