Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Často se ptáte (FAQ)

Kdo je “domácí tvůrce”?

Domácí tvůrce je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k MU. Domácím tvůrcem je i student MU.

Pro označení autora jako “domácího tvůrce” je rozhodující, zda tento pracovněprávní (studijní) vztah trval v době vytvoření výsledku nikoli v roce uplatnění výsledku.

Pro zařazení tvůrce mezi domácí je také důležitá afiliace uvedená v publikaci.

zpět na dotazy