Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Jak na MVS

Pro registrované čtenáře knihovny

Vypůjčení dokumentu z jiné knihovny v ČR (MVS)

 • meziknihovní výpůjční služba se provádí v rámci celé ČR
 • lze žádat pouze o dokumenty, které nejsou dostupné v žádné brněnské knihovně
 • výpůjčky knih jsou bezplatné (platí se pouze náklady na poštovné)
 • možnost požádat o kopii článku / kapitoly z knihy / příspěvku ze sborníku atd.
 • cena kopií v rámci MVS je 2 Kč/A4

Vypůjčení dokumentů ze zahraničních knihoven (MMVS)

 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba se provádí v rámci knihoven celého světa
 • MMVS zprostředkovává Moravská zemská knihovna v Brně
 • zadává se pouze pokud dokument není dostupný v žádné knihovně na území ČR
 • prověření dostupnosti knihy v rámci ČR provádí naše knihovna po zadání Vašeho požadavku na MVS
 • cena výpůjčky knihy je 300 Kč (z evropských knihoven) / 600 Kč (z knihoven mimoevropských a z Británie)
 • cena kopie článku dle rozsahu: 1–10 stran – 100 Kč, 11–20 stran – 150 Kč, nad 20 stran – 200 Kč

Objednávky na MVS musí obsahovat základní bibliografické údaje o dokumentu.

Objednávky zasílejte na e-mail: mvs@fss.muni.cz

Pro knihovny

 • půjčení knihy/kopie článků z našeho fondu
 • výpůjčky z našeho fondu poskytujeme všem knihovnám v ČR zdarma

Objednávky zasílejte na email: mvs@fss.muni.cz

 

Pro další informace o meziknihovní výpůjční službě kontaktujte pracovníka knihovny na e-mailu mvs@fss.muni.cz