Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Jak si půjčit diplomku

Diplomové práce v elektronické podobě

1) Dostupnost elektronických verzí

 • elektronické verze všech prací obhájených po 1. 1. 2006 jsou volně dostupné v IS MU
 • práce z let 2000–2005 byly zpětně zdigitalizovány a jsou také dostupné v IS MU, ale jsou přístupné pouze po přihlášení do IS
 • starší práce jsou dostupné pouze v tištěné podobě

2) Vyhledávání elektronických verzí

 • přímo v IS MU
 • v knihovním katalogu (do r. 2007) – bibliografický popis práce obsahuje také odkaz na plný text uložený v IS MU
   

Diplomové práce v tištěné podobě

1) Dostupnost tištěných verzí

 • magisterské a bakalářské práce
  – do r. 2006 včetně jsou uloženy ve skladu
  – od r. 2007 jsou tyto práce dostupné pouze v elektronické verzi v IS MU
 • klauzurní a rigirózní práce jsou všechny uloženy ve skladu
 • disertační práce do r. 2009 včetně jsou uloženy ve skladu
 • disertace od r. 2010 a všechny habilitační práce se nachází v knihovně ve volném výběru ve žluté studovně
   
 • všechny závěrečné diplomové práce jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny

2) Vyhledávání tištěných verzí

 • záznamy diplomových prací jsou v knihovním katalogu Aleph
 • vyhledávat lze dle autora, vedoucího práce, názvu, klíčových slov, roku vydání atd.
 • při vyhledávání diplomových prací je nutné omezit vyhledávání na typ práce:
  – v základním vyhledávání rozklikněte nabídku "Podrobnější nastavení vyhledávání"
  – v kolonce Žánr/Forma zvolte požadovaný typ práce
 • v tabulce výsledků pak rozkliněte "Jednotky" u požadované práce
 • pokud je v kolonce Sbírka uvedeno "Sklad", je nutné zadat na tuto práci požadavek v katalogu (přihlašte se do katalogu a znovu vyhledejte práci, zobrazte jednotky a klikněte na "Požadavky", potvrďte objednávku)
 • pokud je v kolonce Sbírka uvedeno "Volný výběr", opište si údaj v kolonce Signatura, např. 10/02 DIS
 • ve volném výběru jsou práce uloženy ve Žluté studovně a zde vyhledáte práci dle signatury

 

S případnými dotazy se obracejte na pracovníky knihovny na e-mailu vypujcni@fss.muni.cz nebo na telefonu 549 49 1984 .