Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Mezinárodní politika

Druh: český časopis
ISSN: 0543-7962
Vydavatel: Ústav mezinárodních vztahů
Web: http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 2013 již neodebíráme
Důvod ukončení odběru: Ukončeno vydávání tištěné verze, od roku 2013 vychází pouze online.

Charakteristika:

Mezinárodní politika je měsíčník pro širokou čtenářskou veřejnost. Na jeho stránkách můžete nalézt analýzy a komentáře k hlavním politickým událostem ve světě, důležité dokumenty EU, NATO a OBSE a recenze knižních novinek Ústavu mezinárodních vztahů.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů