Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Demografie

Druh: český časopis
ISSN: 0011-8265
Vydavatel: Český statistický úřad
Web: https://www.czso.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vychází od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích. Studie jsou opatřeny abstrakty a resumé v angličtině.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů