Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Biograf

Druh: český časopis
ISSN: 1211-5770
Vydavatel: Biograf
Web: http://www.biograf.org
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Biograf je česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu - biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu... zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín - lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů