Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Central European Papers

Druh: český časopis
ISSN: 2336-3312
Vydavatel: Silesian University in Opava
Web: http://www.slu.cz
Druh pořízení: VYMENA
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Časopis Central European Papers (C.E.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým databázovaným periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy. Časopis vznikl v roce 2013 a je vydáván na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika). Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi a pouze v anglickém jazyce. Redakce přijímá příspěvky věnující se širšímu středoevropskému prostoru z aspektu oborů historie, politologie a sociologie, resp. historické sociologie. Všechny příspěvky prochází anonymním recenzním řízením a každý rukopis je recenzován dvěma nezávislými recenzenty.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů