Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Současná Evropa

Druh: český časopis
ISSN: 1804-1280
Vydavatel: Oeconomica
Web: http://www.vse.cz
Druh pořízení: DAR
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 2015 již neodebíráme

Charakteristika:

Časopis Současná Evropa (navazuje na časopis Současná Evropa a Česká republika) je recenzované odborné periodikum multidisciplinárního charakteru, zaměřené na původní ekonomické a politologické studie a diskusní příspěvky českých a zahraničních autorů, zprávy z vědeckého života, dokumenty a recenze týkající se všech aspektů procesu evropské integrace a postavení České republiky v Evropské unii. Posláním časopisu je kultivovat diskurs odborné veřejnosti související s problematikou evropské integrace a rozšiřovat povědomí širší veřejnosti o ekonomických, sociálních i politických aspektech evropské integrace.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů