Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Paměť a dějiny

Druh: český časopis
ISSN: 1802-8241
Vydavatel: Ústav pro studium totalitních režimů ČR
Web: http://www.ustrcr.cz
Druh pořízení: DAR
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 2012 již neodebíráme

Charakteristika:

Revue Paměť a dějiny je čtvrtletník zabývající se historií komunismu, nacismu i ostatních totalitních režimů 20. století. Šíří záběru i výběrem témat se snaží mapovat klíčové události historie totalit, popisovat osobní příběhy aktérů a obětí těchto událostí a rekonstruovat politické systémy, rozhodovací mechanismy a administrativní struktury, které fungování těchto zločinných režimů umožnily a zajišťovaly. Kombinace odborných studií, rozhovorů, rozborů dokumentů a stálých rubrik, jakými jsou třeba III. odboj, Zapomenutá slova, Příběh 20. století, Struktury moci ad., umožňuje široký záběr a pečlivý vhled do tragických událostí československých a světových dějin 20. století a činí Paměť a dějiny jedinečným periodikem na české scéně.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů