Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Středoevropské politické studie

Druh: český časopis
ISSN: 1213-2691
Vydavatel: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity
Web: http://www.cepsr.com
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 2003 již neodebíráme
Důvod ukončení odběru: od roku 2002 vychází pouze v online podobě

Charakteristika:

Recenzovaný čtvrtletník "Středoevropské politické studie" je projektem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Časopis vychází od roku 1999 čtyřikrát ročně, resp. od roku 2002 třikrát s letním dvojčíslem a je orientován na moderní politiku v Evropě, přičemž jeho avizovaná středoevropská dimenze má vyjadřovat specifickou zkušenost jeho zakladatelů s fenoménem politiky a její odbornou reflexí. Spojení středoevropská studia tedy nepostihuje obsah, nýbrž naznačuje východiska a autorskou perspektivu. Metodologicky se časopis, jako politickovědní periodikum s interdisciplinárními přesahy, profiluje převážně v rámci empiricko-analytického paradigmatu. Tematicky jsou preferovány texty z oblasti komparativní politologie, evropských studií a zahraniční a bezpečnostní politiky. Struktura časopisu zahrnuje původní studie a odborné statě, kratší komentáře a recenze.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů