Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university G, Řada sociálněvědná

Druh: český časopis
ISSN: 0231-5122
Vydavatel: Filosofická fakulta brněnské university
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 1996 již neodebíráme
Důvod ukončení odběru: od roku 1996 vychází dále jako časopis Sociální studia

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů