Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Naše společnost

Druh: český časopis
ISSN: 1214-438X
Vydavatel: Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Web: http://cvvm.soc.cas.cz
Druh pořízení: ZDARMA
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Stati primárně vycházejí z výzkumů veřejného mínění a jeho výsledků, a to s důrazem na širší mezioborové souvislosti a aktuálnost témat. Příspěvky čerpají zejména z dat kontinuálního šetření CVVM. Časopis přijímá i analýzy vycházející z empirických šetření jiných subjektů a teoretické stati, které souvisejí s tématy výzkumu veřejnosti a jejího mínění, a těží z paradigmat nabízených nejen sociologií, ale například též demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami etc.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů