Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Pedagogika

Druh: český časopis
ISSN: 0031-3815
Vydavatel: Pedagogická fakulta UK
Web: http://userweb.pedf.cuni.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Časopis Pedagogika je věnován teoretickému i empirickému výzkumu v pedagogických vědách. Posláním časopisu Pedagogika je uveřejňování odborných textů z filosofie výchovy a z pedagogických disciplín – a to jak ze základních věd, tak z aplikovaného výzkumu. Texty, které jsou v něm uveřejňovány, slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu v řadě pedagogických oborů u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další pedagogický výzkum. Vedle textů renomovaných autorů vychází v časopisu i řada studií zpracovaných v rámci doktorských studijních programů, pro habilitační či profesorská řízení. Slouží jako zdroj nových poznatků odborníkům specialistům – badatelům v pedagogice, tak i široké pedagogické veřejnosti.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů