Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Gender, rovné příležitosti, výzkum

Druh: český časopis
ISSN: 1213-0028
Vydavatel: Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Web: http://www.genderonline.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 2
Stav: od roku 2016 již neodebíráme
Důvod ukončení odběru: V roce 2017 časopis přejmenován na Gender a výzkum

Charakteristika:

Recenzovaný časopis zaměřený na analýzy feministických a genderových teoretických a metodologických konceptů a přístupů a na prezentaci výsledků sociologických výzkumů reflektujících genderovou strukturu společnosti.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů