Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Adiktologie

Druh: český časopis
ISSN: 1213-3841
Vydavatel: Sdružení SCAN
Web: http://casopis.adiktologie.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Časopis Adiktologie je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů