Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Národopisná revue

Druh: český časopis
ISSN: 0862-8351
Vydavatel: Národní ústav lidové kultury
Web: http://revue.nulk.cz
Druh pořízení: VYMENA
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Národopisná revue je odborným etnologickým recenzovaným časopisem. Vychází čtyřikrát ročně vždy na konci příslušného čtvrtletí. Časopis se postupně vyprofiloval jako odborné periodikum s orientací na etnologickou (a z ní vycházející interdisciplinární) problematiku v sociálních i historických kontextech.
Hlavním záměrem redakce je co nepružnější reflexe oboru (čísla jsou vždy tematicky zaměřená). Národopisná revue tak představuje témata z oblasti tradiční kultury, ale i z výzkumů současné společnosti, reflektuje živý badatelský terén, který přináší nové podněty pro obor. V těchto souvislostech se věnuje také folklorismu a úkolům řešeným Národním ústavem lidové kultury, jenž je vydavatelem časopisu.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů