Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Zdravotnictví v České republice

Druh: český časopis
ISSN: 1213-6050
Vydavatel: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
Web: http://www.zdravcr.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: od roku 2011 již neodebíráme
Důvod ukončení odběru: Nadále vychází pouze v elektronické verzi.

Charakteristika:

Časopis je zaměřen především na veřejné zdravotnictví, na řízení zdravotnictví jako celku, ekonomiku a financování zdravotnictví, nemocenské a zdravotní pojištění, zdravotnickou legislativu, na podporu zdraví, zdravotnické a správní právo, veřejnou ekonomii a ekonomiku zdraví, sociologii medicíny a lékařskou etiku.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů