Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Odebírané časopisy elektronicky

Sociologický časopis

Druh: český časopis
ISSN: 0038-0288
Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR
Web: http://sreview.soc.cas.cz
Druh pořízení: KUP
Počet odebíraných výtisků: 1
Stav: předplaceno

Charakteristika:

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích.

 

Dostupnost časopisu v e-zdrojích

Dostupnost časopisu v katalogu

zpět na přehled časopisů