Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Databáze článků - podrobné informace o zdroji

Megazdroj zahrnující kolem 12.000 časopiseckých fulltextových titulů a řadu specializovaných bibliografických a abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích.

Základem zdroje jsou dvě nejdůležitější databáze fy EBSCO - "Academic Search Complete" a "Business Source Complete". Jako bonus je poskytován přístup do dalších databází, například "LISTA with Fulltext", "Computers & Applied Sciences Complete", "GreenFILE"  a další.

Současně jsou prostřednictvím platformy EBSCO zpřístupňovány i některé další specializované oborové databáze.

 

Hlavní zdroje v rámci EBSCO pro FSS:

 

  • SocINDEX with Full Text je jednou z nejobsáhlejších a nejkvalitnějších databází pro sociologický výzkum. Obsahuje dokumenty z oblasti kriminologie, soudnictví, demografie, kulturní a sociální antropologie, genderových studií, sociologie politiky, manželství a rodiny, náboženství, sociologie města, sociální stratifikace, sociální psychologie, sociální práce atd.

    Databáze obsahuje miliony záznamů, které jsou indexovány za pomoci více než 19 750 předmětových hesel obsažených v sociologickém tezauru, který vytvořili experti v oboru sociologie a lexikografie.

    Tato databáze obsahuje také celkovou indexaci a informativní abstrakta pro více než 1 300 časopisů s archivem až do roku 1895. Navíc zahrnuje záznamy z více než 450 časopisů a selektivní indexaci pouze pro relevantní články z více než 2 900 časopisů.

     

  • Academic Search Complete je světově nejobsáhlejší a nejhodnotnější multioborovou databází v plném textu, která obsahuje přes 9100 fulltextových periodik, z toho více než 7900 periodik recenzovaných(peer-reviewed). Kromě plného textu databáze obsahuje indexaci a abstrakta pro více než 13 600 časopisů.

Tato akademická kolekce nabízí nesrovnatelný záběr plnotextových publikací pro bezpočet vědních disciplín, jakými jsou např.: antropologie, psychologie, sociologie, náboženství & teologie, právo a politologie, historie, elektroinženýrství, gender studies, chemie, stavební inženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, geografie, geologie, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika a mnoho dalších disciplín.

Academic Search Complete poskytuje nepostradatelné informace z mnoha zdrojů, které jsou jedinečné pouze v této obsáhlé kolekci. Plnotextový záběr Academic Search Complete sahá v PDF formátu u řady titulů unikátně až do roku 1887, a to u většiny fulltextových titulů ve vysoce kvalitním formátu PDF, v němž je možné vyhledávat. Citační reference lze nalézt u více než 1 450 časopisů.

 

  • Environment Complete: nabízí široký záběr pro výzkum a studium oblastí jako např. ekologie, těžební činnost a metodika, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování a další.

Environment Complete obsahuje více než 2,5 milionu záznamů pocházejících z tisíců zahraničních titulů, v nichž je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století (včetně 1 000 aktivně indexovaných titulů). Databáze obsahuje plný text pro téměř 1000 časopisů,a to včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyhledávanějších titulů. V databázi rovněž najdete plný text pro téměř 200 encyklopedií a monografií. 

 

  • GreenFILE je zaměřena pro studium ekologie a životního prostředí. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva. GreenFILE poskytuje jedinečný přehled o tom, jak lidé negativně i pozitivně ovlivňují životní prostředí. Databáze dává problematiku životního prostředí do souvislostí s dalšími disciplínami, jakými jsou např. zemědělství, právo, zdraví, výchova či technologie.

GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning & Management (zpětně až do roku 1948). Databáze obsahuje na 468 000 záznamů a plný text pro více jak 5 500 záznamů z titulů volně dostupných na internetu.

Můžete využít níže uvedené návody:

 

 

Druh: Multioborová
Datum poslední aktualizace: 2016-08-01

Připojit se

Zpět na přehled »