Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Databáze článků - podrobné informace o zdroji

Databáze Web of Science od americké firmy ISI - Institute for Scientific Information je www-podobou známých databází Science Citation Index. Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, s více jak 60letou restrospektivou (k dispozici jsou data od roku 1945!). Citační databáze je rozdělena do tří částí: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy.

K dispozici je nový český tutoriál popisující prostředí WoS.

Kvalita časopisů excerpovaných v databázi Web of Science (WoS) je měřena tzv. "impact faktorem" - dostupným v databázi JCR - Journal Citation Reports (nalaznete ji v horním menu).
 

 

Druh: Multioborová
Datum poslední aktualizace: 2016-04-18

Připojit se

Zpět na přehled »