Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Databáze článků - podrobné informace o zdroji

JSTOR (Journal Storage) představuje špičkovou on-line databázi digitalizovaných plných textů z vědeckých časopisů z humanitní oblasti (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, muzikologie, filmová věda, statistika, vzdělávání a další). Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici (moving wall), což je obvykle "tři až pět let od současnosti".

MU ma zakoupenu licenci pro přístup k plným textům časopisů ze 7 kolekcí JSTOR:

Pro přístup k obsahu JSTOR, který MU nepředplácí, lze využít službu Register & Read, která umožňuje na individuální bázi se v JSTOR zaregistrovat a v rámci osobního účtu MyJSTOR získat každých 14 dnů přístup k libovolným 3 článkům z celé databáze JSTOR.

Pro přehled všech existujících časopisecký kolekci v JSTOR viz http://about.jstor.org/journals

Druh: Biologie, ekonomie, filozofie, historie, jazykověda, literatura, matematika, sociální vědy
Datum poslední aktualizace: 2016-08-01

Připojit se

Zpět na přehled »