Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Databáze článků - podrobné informace o zdroji

Tato databáze je základním zdrojem pro stanovení "kvality" vědeckých časopisů (impact factors). Vychází z citačních údajů z více než 8.400 vědeckých a technických časopisů z celého světa.

Journal Citation Reports je databáze obsahující statistické údaje a kvantitativní nástroje pro systematické a objektivní vyhodnocování, kategorizaci a vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů sledovaných společností Institute for Scientific Information (ISI), např. v databázích Web of Science a Current Contents. Jedním z nástrojů pro takové porovnávání je tzv. "impact factor", který udává míru frekvence citací průměrného článku daného časopisu za dané časové období a lze ho využít jako základ pro odhad prestiže akademických časopisů.

JCR slouží především potřebám informačních specialistů, nakladatelů a editorů, využívají ho však i autoři - například k výběru časopisů pro publikování a identifikaci časopisů relevantních pro oblast jejich odborného zájmu.

Po připojení ke zdroji Web of Science naleznete v horním černém pruhu volbu "Journal Citation Reports".

Tutoriál v češtině

Druh: Multioborová
Datum poslední aktualizace: 2016-03-08

Připojit se

Zpět na přehled »