Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU - Logotyp

Seznam e-zdrojů

Databáze článků - podrobné informace o zdroji

Na tvorbě oborové brány se podílí dvanáct německých a jedna dánská instituce pod vedením Stiftung Wissenschaft und Politik - German Institute for International and Security Affairs.

Jsou zde zpřístupňovány bibliografické záznamy, plné texty a internetové adresy týkající se: zahraniční a bezpečnostní politiky, mezinárodní spolupráce a rozvojové politiky, evropské politiky a transatlantických vztahů

World Affairs Online (WAO) - obsahuje 700 000 záznamů článků z časopisů, kapitol z knih, statí ze sborníků a šedé literatury od roku vydání 1974, u části z nich jsou doplňovány odkazy na plné texty. Databáze je zaměřena především na globální a regionální rozvoj, zahraniční a bezpečnostní politiku a na sociální trendy.

WAO-Treaties - odkazy na plné texty cca 1800 mezinárodních smluv z oblasti bezpečnostní problematiky přijatých od roku 1945. Jedná se o základní dokumenty mezinárodních organizací, jako jsou OSN, NATO, OSCE, EU, ASEAN apod. Dále smlouvy o bezpečnosti, smlouvy o kontrole zbrojení a mírové smlouvy a to zejména multilaterální a bilaterální smlouvy s regionální působností.

Druh: Mezinárodní vztahy, politologie
Datum poslední aktualizace: 2016-08-01

Připojit se

Zpět na přehled »